Remont wieży

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
Łososina Dolna 285
33-314 Łososina Dolna
Nr konta: 07 8818 0009 2001 0011 3436 0003

UWAGA: Składane ofiary na ten cel można odliczyć od podatku dochodowego.

Stan po remoncie:

Stan przed remontem: