Duszpasterze

Księża pracujący w parafii:

KS. ZBIGNIEW DUDEK

proboszcz
data święcenia: 1985-05-26
w parafii od 2015 r.

KS. KRZYSZTOF KOWALCZYK

wikariusz
data święcenia: 2022-05-28
w parafii od 2022 r.

KS. ANTONI GIEROŃ

rezydent (proboszcz w latach 1993-2015)
data święcenia: 1971-05-30
w parafii od 1993 r.

źródło