Historia

Historia powstania kościoła w Biadolinach:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biadolinach została utworzona w 1938 roku. Wcześniej Biadoliny Radłowskie należały do parafii pod wezwaniem. Św. Wawrzyńca w Wojniczu.

We wsi znajduje się kościół parafialny wzniesiony w latach 1964-1967, cmentarz parafialny i dwie kapliczki: św. Stanisława Biskupa, pochodząca z XIX wieku, oraz św. Piotra i św. Pawła.

Parafia w Biadolinach należy do dekanatu w Porąbce Uszewskiej w diecezji tarnowskiej i obejmuje wsie Biadoliny Radłowskie, Biadoliny Szlacheckie oraz Perła.

W dniu 18 X 1964 roku, ordynariusz tarnowski bp. Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę. Ołtarz został wykonany w 1967 roku z trzech dużych bloków piaskowca sprowadzonego z Rożnowa. Biskup ordynariusz wmurował relikwię świętych męczenników Jusytyna i Wirginii.

W październiku 1980 roku nad prezbiterium umieszczona została drewniana figura Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Organy zostały zamontowane w marcu 1974 roku, poświęcił je bp. Jerzy Ablewicz.

W 1983 roku rozpoczęto budowę kaplicy na cmentarzu.

Proboszczami parafii w Biadolinach byli kolejno:

ks.Józef Pochroń (lata 1938-1961),
ks. Józef Łakomy (lata 1961-1993),
ks. Antoni Gieroń (lata 1993-2015),
ks. Zbigniew Dudek (od 2015r.)

HISTORIA KOŚCIOŁA (źródło):

Dawny kościół murowany, prowizoryczny, istniał w latach 1937-1967. Obecny kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowano w latach 1964-1966 wg projektu architekta Władysława Pieńkowskiego. Konsekrował bp Jerzy Ablewicz 22 X 1967 r. Murowany z cegły z użyciem kamienia i żelazo-betonu. Aranżacja wnętrza wg projektu Władysława Pieńkowskiego i Hanny Szczypińskiej. W oknach nawy i w szczelinowych okienkach przedsionków witraże o silnym akcencie kolorystycznym, dekoracyjne, projektu Hanny Szczypińskiej, wykonane w firmie Mieczysława Paczki w Krakowie, natomiast w kaplicy bocznej projektu Macieja Kauczyńskiego. Na ścianie polichromia ze stacjami drogi krzyżowej, malowała Hanna Szczypińska. Ołtarz główny kamienny, wolnostojący, projektował Władysław Pieńkowski; w nawie bocznej ołtarz projektu Hanny Szczypińskiej, z mensą kamienną oraz obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wokół którego znajdują się kompozycje malarskie ze scenami maryjnymi. Chrzcielnica kamienna z ażurową metaloplastyczną pokrywą, projektował Władysław Pieńkowski. W kaplicy rzeźby św. Piotra i Pawła z XVIII w., św. Jana Chrzciciela z XVIII w. przeniesiona z kapliczki wiejskiej, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. Siewna, przed 1939 r., przeniesiona z dawnego kościoła. Obraz Serca Pana Jezusa namalowany przed 1939 r. przez ks. Władysława Świdra.