Ogłoszenia duszpasterskie – 5 czerwca 2016r. (X Niedziela Zwykła)

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 5 czerwca 2016

  1. Trwa czerwiec – miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe.. Uczestnicząc w nabożeństwach czerwcowych o godz. 18.00 módlmy się wspólnie słowami litanii do Serca Pana Jezusa, powiększajmy chwałę Bożą.
  2. Dziś w naszej parafii obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, i możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Nabożeństwa jak zwyczajnie, na sumie o godz. 11.00 procesja, o godz. 15.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa oraz Msza św. popołudniowa
  3. Bóg zapłać wszystkim, którzy brali udział w nabożeństwach Oktawy Bożego Ciała: dzieciom, które sypały kwiaty, strażakom niosącym baldachim, sztandar, służbie liturgicznej i wszystkim, którzy nosili figury i feletrony.

  1. MSZE ŚW.:.MSZE ŚWIĘTE:
  • RANO: od poniedziałku do soboty o 7.00.
  • WIECZOREM: od poniedziałku do soboty o 18.00
  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy dzisiaj złoża ofiary w związku z nabyciem słodyczy i pierników na naszym parafialnym kramie, bo cały otrzymany dochód jest przeznaczony na ŚDM i wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży.
  2. Święty Bonawentura zachęcał w jednym ze swoich kazań, by w Sercu Jezusa odnajdywać źródło życia i światła oraz moc i siłę do zmagania się z codziennością. A zatem przeżywając Uroczystość Odpustową ku czci N. SP Jezusa przytulmy się do Serca Zbawiciela i prośmy, by nas wspierało i nam błogosławiło.– Serdecznie witam wszystkich gości i rodaków przebywających wśród nas i przeżywających tę radosną Ur. Odpustową.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.