NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                      26 maja 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach – wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy wykonywany znak krzyża będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Jednego Boga w Trójcy Osób.

2. Ofiary złożone w poprzednią niedzielę na cele inwestycyjno-gospodarcze wyniosły 6.400 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

3. Dzisiaj również święto naszych mam. Wyrażamy im naszą wdzięczność przez modlitewną pamięć polecając je opiece Matki Najświętszej w czasie dzisiejszego majowego nabożeństwa.

4.. W najbliższy czwartek, 30 maja, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, dziękując Panu Bogu za dar Eucharystii. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, obecny zawsze w naszym życiu. Przygotujmy cztery ołtarze, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca. W związku z tym proszę o przygotowanie ołtarzy jak w latach ubiegłych:

 I –B. Radł. „Góra”, II –Perła, III –B. Szlacheckie, IV-B. Radł. „Dół” i ul. Lwowska Góra

Do udziału w procesji Bożego Ciała i przez oktawę zapraszam:LSO-  liturgiczną służbę ołtarza, DSM, młodzież z KSM, wszystkich strażaków w strojach galowych, których także zapraszam do niesienia baldachimu, poszczególne grupy parafialne niosące feretrony i sztandary, „Echo Doliny” w strojach regionalnych, dzieci pierwszokomunijne, by uczestniczyły w procesji w strojach komunijnych, dziewczynki zapraszam do sypania kwiatów, chłopców do funkcji dzwonników i wszystkich dzięki których pracy i zaangażowaniu ten dzień będzie dla nas niezwykły, pełen chwały Bożej i błogosławieństwa Bożego.. Po wejściu do kościoła, na zakończenie procesji błogosławieństwo na cztery strony świata i hymn „Ciebie Boga wysławiamy

5. Porządek Mszy Św. w tym dniu: o godz. 7.30, i o 10.00 z procesją do czterech ołtarzy.. Po południu o godz. 15.00 nabożeństwo czerwcowe i Msza Święta. Składka na tacę będzie przekazana na hospicja i wyznaczone cele charytatywne.

6. W najbliższą niedzielę odpust parafialny z uroczystą sumą i procesją o godz. 11.00. Słowo Boże w tym dniu i sumę odpustowa Ks. Marek Kluz.. Bardzo proszę, aby w procesji wzięły udział poszczególne grupy jak na Boże Ciało. Mam również wielką prośbę do wszystkich strażaków, aby w strojach galowych wzięli udział w uroczystości odpustowej podczas sumy. Proszę także strażaków o utrzymanie porządku wokół kościoła, aby kramy nie zakłócały skupienia modlitewnego w kościele i w jego obejściu, a na kramy przeznaczona jest  ul. Lwowska.

7. Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą odbywały się codziennie o godz. 18.00 przez całą oktawę Bożego Ciała. a w niedzielę odpustową o 11.00..

8. Do końca maja trwa w naszym kościele wspólna modlitwa maryjna. Zachęcamy do licznego udziału. W piątek, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i ostatni dzień wspólnego śpiewania Litanii Loretańskiej w kościele

10.. Natomiast w sobotę, 1 czerwca, rozpoczniemy o godz. 17.15 nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: to sobotnie nabożeństwo połączymy z różańcem wynagradzającym ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z racji 1-szej soboty miesiąca czerwca, a następnie o 18.00 Msza św i procesja w oktawie Bożego Ciała.

11. Spotkania:

  • w środę po Mszy św. spotkanie LSO przed Uroczystością Bożego Ciała

12. W przyszłą niedzielę podczas odpustu młodzież i ministranci będą rozprowadzać cukierki odpustowe. Ofiary przeznaczona będą na ich wakacyjny wyjazd.

13. MSZE ŚWIĘTE

  • RANO: Poniedziałek, Wtorek. Środa, Piątek, Sobota   -o 7.00.
  •  w Czwartek  – Boże Ciało – 7.30, 10.00 i 15.00
  • WIECZOREM:- Poniedziałek, Wtorek. Środa, Piątek, Sobota o 18.00

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.  

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.