DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i umacniać nas w wierze. 2. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty … [Czytaj więcej…]

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. 2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: droga krzyżowa w środy i … [Czytaj więcej…]